>
محصولات
product

فن کوپلینگ ایران فان

برند کوپلینگ

ایرانیان فن-ایران فن ,

نوع کوپلینگ

دنده ای ,

حالت انعطاف

انعطاف پذیر ,

گواهینامه

ISO 9001:2015 ,