محصولات تولید داخل

فن های تولیدی ایرانیان فن

فن های آکسیال

فن آکسیال محوری نوعی از فن است که باعث می شود هوا از طریق آن در جهت محوری و خطی جریان یابد . جریان در ورودی و خروجی محوری است.

فن آکسیال محوری نوعی از فن است که باعث می شود هوا از طریق آن در جهت محوری و خطی جریان یابد . جریان در ورودی و خروجی محوری است.

فن های سانتریفوژ

فن سانتریفوژ یا گریز از مرکز ، هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می کند ،در این مدل از فن ها جریان ورودی و خروجی عمود بر هم هستند . میزان افزایش فشار جریان سیال در این مدل‌ها نسبت به مدل محوری بیشتر است و به همین دلیل از این مدل برای فضاهایی با طول کانال‌کشی و افت فشار بیشتر استفاده می‌شود .

فن های سانتریفوژ

انتقال نیرو در این فن ها به صورت مستقیم بود. در سه طرح مختلف و توضیحات اینچنینی. انتقال نیرو در این فن ها به صورت مستقیم بود. در سه طرح مختلف و توضیحات اینچنینی. 

سایر محصولات

شرکت صنایع پدیده ایرانیان فن علاوه بر تولید فن های مختلف صنعتی و خانگی محصولات دیگری نیز ارائه  می نمایید. از جمله آنها می توان به کولر صنعتی، گرماتاب و هواساز ها اشاره نمود.